ZONNE ENERGIE

Zolang de zon af en toe schijnt is zonne energie oneindig beschikbaar. Door het gebruik van zonne energie dat wordt omgezet door zonnepanelen, zonneboilers, zonnecollectoren, zonnetoren of thermisch elektrische zonne energie komen er nauwelijks schadelijke stoffen voor het milieu vrij. Omdat dat deze vorm van energiewinning onuitputtelijk is, en er bijna geen schadelijke stoffen zoals CO2 vrijkomen, praten we over duurzame energie of groene stroom. De grootste voordelen van zonne-energie zijn: voldoende zonnestralen en licht, bijna geen onderhoud, veilig te instaleren en duurzaam en goed voor het milieu. Zonnepanelen, zonnetoren, zonneboilers en thermisch elektrische zonne energie zijn de bekendste vormen van energie door de zon. 

Zonnepanelen
Door middel van zon
nepanelen op uw dak stroom produceren kan in Nederland heel eenvoudig. Er is voldoende zonlicht in Nederland om met zonnepanelen elektriciteit te produceren. Een zonnepaneel zorgt ervoor dat zonne energie wordt omgezet in stroom (duurzame stroom). Bij het opwekken van elektriciteit door middel van zonnepanelen komen geen schadelijke stoffen en broeikasgassen vrij.

Zonneboilers
Zonneboilers produceren warmte uit zonlicht en kunnen hiermee kraanwater verwarmen. De warmte die zonneboilers aan het water afgeven, ontstaat door zonnecollectoren op het dak. Deze collectoren bevatten een plaat van koper die behandeld is met een bepaalde stof die warmte van de zon kan opvangen. De leidingen van koper met water zorgen ervoor dat de zonnecollector zijn warmte aan het kraanwater kan afgeven. Zonneboilers kunnen op elk daksoort geplaatst worden. Er bestaan ook combi’s die naast uw water ook uw woning kunnen verwarmen. Zonneboilers zijn ook weer een vorm van duurzame energie, hebben geen CO2 uitstoot en zijn zolang de zon schijnt altijd inzetbaar. Ook worden er in veel gemeentes subsidies gegeven op de aanschaf van een zonneboiler en gelden er fiscale regelingen.

Zonnecollectoren
Bij het verwarmen van water en ruimtes kunnen zonnecollectoren worden ingezet. Zonnecollectoren zetten het licht van de zon om in warmte. Deze warmte kan direct gebruikt worden, maar ook opgeslagen worden in warmtepompen waarmee in de winter bepaalde ruimtes mee verwarmd kunnen worden. Met dit systeem kan men op stookkosten besparen en is de CO2 uitstoot minder.

Zonnetoren
Het systeem van de zonnetoren is dat er lucht door de warmte van het zonlicht (door middel van doorschijnende zonnecollectoren) wordt opgewarmd. Deze warme lucht zal vervolgens stijgen en een turbine aanstuwen die energie produceert.

Thermisch elektrische zonne energie
Thermisch elektrische energie is de energie van zon en warmte waar stoom mee opgewekt wordt, die vervolgens wordt ingezet om een stoomturbine aan te drijven. Op deze wijze wordt er elektrische energie opgewekt.